Portal de transparència

Transparència Ferrocarrils és el portal on Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya difon les dades relatives al conjunt de la seva activitat, la gestió del seu pressupost i les dades més rellevants de la companyia. Els continguts que s’hi referencien són sotmesos, com el mateix web corporatiu (www.fgc.cat), a un procés permanent d’actualització.

En aquest portal podreu:

Conèixer l’empresa
Entendre en què s’inverteixen els recursos
Accedir a la informació per reutilitzar-la
Saber més coses d’FGC
Disposar d’informació de primera mà sobre el servei que oferim

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, no disposa de la informació prevista en l´article 10, atès que en l´exercici de la seva activitat, no exerceix potestats administratives ni té previstes les competències que en l´art. 10 es descriuen.

Demaneu informació

Aquest web conté informació sobre la gestió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Us animem a navegar-hi perquè hi trobeu la informació que us pugui interessar. Si us cal una informació que no trobeu, podeu sol·licitar-la a través d’aquest enllaç.

Si utilitzeu aquest enllaç, exerciu el vostre dret d’accés a la informació pública. La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, reconeix aquest dret a la informació del sector públic a tota persona ja sigui a títol individual o en representació de persona jurídica.

Si voleu fer arribar una proposta, un suggeriment, o bé plantejar una queixa o formular una consulta, cal que feu servir altres enllaços que trobareu al web corporatiu d’FGC www.fgc.cat