Estadístiques oficials

 


Índex de viatgers 2016


Índex de cobertura 2016


Índex ICQ 2016

 

 

Data actualització: 07/07/2016
Freqüència actualització: Anual