Convenis Vallter, S.A.

Vallter, S.A. facilita al Registre de convenis de col·laboració i cooperació, els convenis i acords subscrits que realitza. Per a qualsevol consulta o informació relativa als convenis de Vallter, S.A., els interessats s’hauran d’adreçar al Registre, a través de la següent adreça:

Data actualització: 30/04/2019
Freqüència actualització: Anual