Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparència d'FGC i les seves societats participades

Bon Govern Corporatiu

El Codi Ètic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats participades constitueix un veritable eix vertebrador del marc d’integritat institucional que garanteix que totes les persones amb qui ens relacionem tinguin reconegut el seu dret fonamental a una bona administració i una millora de la qualitat en la prestació dels serveis públics.

A banda del Codi Ètic, es fa patent la necessitat que les organitzacions públiques desenvolupin un marc d’integritat que garanteixi la gestió i l’acompliment normatiu i que vetlli per una bona administració, i per l’evitació de la corrupció i les males praxis administratives.

A aquests efectes, l'any 2019 es va crear l'Àrea de Bon Govern Corporatiu amb l'objectiu, entre d'altres, d'implementar, desenvolupar i gestionar la funció de Compliance dins de l'organització, i, més recentment, de vetllar per la correcta implementació i funcionament del Sistema Intern d'Informació d'FGC i les seves entitats participades, aprovat pel Consell d'Administració d'FGC el 30 de març de 2023.

Sistema Intern d'Informació d'FGC i les seves entitats participades

Com a expressió del compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques en matèria de compliment, integritat i transparència, així com a mecanisme per prevenir i detectar precoçment irregularitats i procedir de forma immediata al seu tractament efectiu, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats participades,  dins del marc d’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, a través de la reunió celebrada pel seu Consell d'Administració el 30 de març de 2023, va aprovar la posada en funcionament del Sistema Intern d’Informació. 

A aquests efectes, es va aprovar la Política del Sistema Intern d'Informació, la qual estableix els principis i directrius generals que hauran de regir el sistema.

Bústia Ètica i de Compliment del Sistema Intern d'Informació d'FGC i les seves entitats participades

Alhora, com a expressió de la voluntat de promoure la cultura de la informació i de la comunicació, el Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats participades posa a disposició dels membres de l'Organització i de totes les seves parts interessades la Bústia Ètica i de Compliment.

Aquesta Bústia Ètica i de Compliment és el canal intern d’informació habilitat per FGC per poder comunicar la comissió o el risc de comissió del tipus d’irregularitats previstes en el seu Reglament corresponent, formant part del Sistema Intern de la Informació implementat per l’òrgan de govern d’FGC el 30 de març de 2023, en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Accés a la BÚSTIA ÈTICA I DE COMPLIMENT d'FGC i les seves entitats participades

Canal extern d'alertes de l'Oficina Antifrau de Catalunya

L'Oficina Antifrau de Catalunya és l'Autoritat competent per a la protecció de les persones alertadores en l'àmbit de Catalunya. A aquests efectes, gestiona el canal extern d'alertes i proporciona suport i acompanyament a les persones que, pel fet d'informar (internament o externa) o  revelar públicament una infracció, puguin patir represàlies.

L'Oficina pot adoptar mesures cautelars i imposar sancions, i treballa per normalitzar el fet de denunciar i promoure una cultura favorable a l'alerta.

L'accés al canal extern d'alertes de l'Oficina Antifrau de Catalunya pot realitzar-se a través del següent enllaç.