Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparència d'FGC i les seves societats participades

Codis de conducta, bones pràctiques, ètics i deontològics

La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix al Títol V, Capítol I "Codi de conducta dels alts càrrecs", una sèrie de principis ètics i regles de conducta que han de complir totes les persones que tinguin la consideració d'alts càrrecs.

L'objectiu d'aquest codi de conducta és garantir que l'actuació dels alts càrrecs de qualsevol institució pública s'ajusti a la llei i que sigui honesta i transparent en tot moment.

A FGC i el seu grup tenim la ferma convicció a promoure la transparència i generar vincles de confiança amb els nostres clients, usuaris i resta d'institucions i és, en aquest sentit, que FGC i el seu grup estan adherits al codi de conducta dels alts càrrecs a través del nostre màxim representant.

Data d'actualització
08 de d’abril de 2024
Normativa
  • Articles 54 a 57 LTAIPBG
Freqüència d'actualització
Continua

Compartir