Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparència d'FGC i les seves societats participades

Canals de participació i procediments participatius en tràmit

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha elaborat l’Estratègia d’activisme d’FGC 2020-2030 amb l'objectiu de què les empreses i organitzacions avancin i fomentin un activisme corporatiu que permeti construir referents en la implicació i impuls d’accions que responguin als reptes actuals i que contribueixin de manera activa a l’assoliment de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

En el marc d’aquest projecte es pretén promoure la participació i implicació de totes les persones d’FGC i dels grups d’interès en la presa de decisions de forma ordenada i sistemàtica. És en aquest punt on neix la voluntat de dur a terme els primers pressupostos participatius que estaran regits pels criteris establerts en el protocol del procés.

Eixos de l’Estratègia d’activisme 2020-2030

Els 4 eixos d’actuació de l'estratègia són:

  1. #SerÈtics
  2. #CréixerAmbLesPersones
  3. #TriarElCamíSostenible
  4. #GenerarOportunitats

Aquests eixos comparteixen un repte transversal per al foment de l’Activisme com a cultura corporativa: #JoSocActivista.

Dins l’eix #CréixerAmbLesPersones, s'ha incorporat el repte 2.1 de l’Estratègia d’Activisme que té com objectiu impulsar processos de cocreació innovadors que permetin la participació, la implicació, la suma de talent i el lideratge participatiu de totes les persones que formen part d’FGC. I dintre d’aquest repte ens hem proposat com a objectiu “Impulsar processos de cocreació que, sota l’impuls de lideratges relacionals i participatius, permetin la participació, la implicació i la suma de talent de totes les persones que formen part d’FGC, aconseguint que a partir de l’any 2022 el 0,5% del pressupost anual d’inversió sigui definit en base als pressupostos participatius a FGC.”

D'altra banda, el desembre de 2023 FGC ha publicat la "Guia per al foment de la participació", guia que té com a objectiu ajudar a les àrees de la companyia a identificar oportunitats per impulsar accions participatives i oferir recomanacions per treballar amb excel·lència.

Per a saber més sobre aquests projectes, podeu consultar els enllaços i documents que segueixen: 

Data d'actualització
27 de de març de 2024
Normativa
  • Article 9.1.l) LTAIPBG
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir