Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparència d'FGC i les seves societats participades

Informació sobre l’entitat i els òrgans de contractació

FGC disposa d’un sistema de contractació d’obres, subministraments i serveis amb total respecte a la normativa vigent d’aplicació i que garanteix professionalitat i tracte homogeni als seus proveïdors i usuaris. Com a empresa pública té la condició de poder adjudicador de l'Administració Pública i el marc legal que regula la seva contractació ve determinat per allò establert a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

FGC gestiona i dona publicitat a les seves licitacions i contractacions mitjançant el seu Perfil del Contractant en la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, en el que complementa la normativa vigent amb els documents següents: 

Plecs de Clàusules Administratives Particulars: documents específics per a cada contractació.

Condicions Generals de Contractació: document que regula les contractacions d’FGC amb els seus proveïdors i que es complementen si és el cas amb els plecs de condicions particulars.

FGC, mitjançant el perfil del contractant, posa a l’abast dels proveïdors i usuaris en general la informació de les licitacions i adjudicacions que es troben en procés, tant pròpies com les que hi participa, així com els plecs administratius i tècnics, les resolucions de la mesa de contractació i tota aquella informació complementària relacionada amb els processos de contractació actualitzant aquesta de forma permanent.

 Podeu accedir al perfil del contractant d’FGC a través del següent enllaç:

Enllaç

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=203649&cap=Ferrocarrils%

Data d'actualització
04 de de maig de 2023
Normativa
  • Article 8.1 f) LTAIPBG
  • Article 13.1 a) LTAIPBG
  • Article 13.2 LTAIPBG
  • Article 43.1 Decret 8/21
  • Article 43 Decret 8/21
  • Article 63.2 LCSP
Freqüència d'actualització
Continua

Compartir