Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparència d'FGC i les seves societats participades

Exercici de drets en matèria de protecció de dades

En aquest apartat trobareu el formulari de sol·licitud per l’exercici de drets en matèria de protecció de dades.

Formulari d’exercici de drets RGPD

Data
Identificació de la persona que presenta la sol·licitud
Adjunts

Els drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, a limitació del tractament, a la portabilitat de les dades i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades) poden ser exercits per la persona interessada, i si escau qui el representi, mitjançant una sol·licitud escrita i signada adreçada a l’adreça següent: C. dels Vergós, 44, 08017, Barcelona (a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades) o a través del correu electrònic [email protected] tot indicant a l’assumpte: “Exercici drets RGPD”. En la petició s’haurà d’incloure: nom i cognoms de la persona interessada, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport i una petició en què es concreta la sol·licitud.