Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de transparència d'Actius de Muntanya SA

Dietes

De conformitat amb allò establert en l'article 63 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives del sector públic, que modifica l’apartat 2 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya no li està permès percebre cap tipus de dret d'assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

Data d'actualització
08 de de maig de 2023
Normativa
  • Articles 9.1 d) i h) LTAIPBG
  • Article 11.1 e) LTAIPBG
  • Article 8.1 g) L19/13
  • Articles 20.1 i 20.2 Decret 8/21
  • Article 25 Decret 8/21
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir