Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparència d'Autometro SA

Descripció de l'organització

AUTOMETRO, SA va ser constituïda el 10 de febrer de 2006 com a societat
anònima per temps indefinit.

L'objecte social de la Societat, tal i com s'estableix en els seus Estatuts Socials, és el següent: 

  • La prestació de serveis de transport de mercaderies per ferrocarril o qualsevol altre mitjà de transport terrestre complementari, amb l'aportació de la tracció i/o el material per al remolc ja siguin propis o aliens, sense limitació de l'àmbit d'activitat dins de la xarxa de transport terrestre, per a ens públics i privats.
  • Les activitats auxiliars i complementàries del transport, considerant com a tals, l'activitat com a operador logístic, de l'agència de transports, la de transitori, en els centres d'informació i distribució de cargues, les funcions d'emmagatzematge i distribució, l'agrupació i facilitació de les arribades i sortides a través de les estacions de mercaderies, i l'arrendament, manteniment i conducció de vehicles i serveis auxiliars.
  • La prestació de tota classe de serveis tècnics relacionats amb activitats i tecnologies del transport (tracció, logística i explotació).
  • L'adquisició de béns immobles i tota classe d'accions, participacions, valors o qualsevol altre títol.
Data d'actualització
10 de d’agost de 2022
Normativa
  • Article 9.1 a) LTAIPBG
  • Article 16.1 Decret 8/21
Freqüència d'actualització
Continua

Compartir