Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparència de Cargometro Rail Transport SA

Avaluació en matèria de transparència

Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges de Catalunya té la funció d’avaluar el compliment de les obligacions regulades en la Llei 19/2014 de Transparència de Catalunya, tal com el propi article 92.1 d’aquesta llei li encomana de forma expressa.

En aquest enllaç podeu accedir als informes anuals de compliment de la Llei de Transparència, elaborats pel Síndic.

https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=356

Informe anual preliminar del compliment de les obligacions de publicitat activa 

L’informe preliminar d’avaluació del grau de compliment de les obligacions de publicitat activa a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic ha estat elaborat per la Subdirecció General de Transparència i Grups d’Interès de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques.

Aquesta avaluació interna es du a terme en compliment de l’article 6.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que exigeix als subjectes obligats pel règim de transparència el deure d’establir procediments basats en indicadors objectius per a avaluar-ne el compliment de les obligacions de transparència exigibles, procediments en els quals s’exigeix garantir la participació d’experts independents i de la ciutadania.

L’Informe preliminar d’avaluació ha de ser sotmès a la participació de persones expertes i de la ciutadania, amb caràcter previ a la seva publicació definitiva al Portal de la transparència de Catalunya.

Accés a la informació aquí.

Data d'actualització
12 de de desembre de 2023
Normativa
  • Article 15 Decret 8/21
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir