Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparència de Cargometro Rail Transport SA

Informació identificativa i econòmica d’alts càrrecs i personal directiu

La informació relativa als alts càrrecs i personal directiu de l'organització és la que segueix:

Nom i cognoms: Antoni Segarra i Barreto
Càrrec: President del Consell d'Administració d'FGC
Àrea o òrgans en què participa: Presidència d'FGC, President del Consell d'Administració d'Autometro SA, President del Consell d'Administració de Cargometro Railtransport SA, President del Consell d'Administració de Vallter SA, persona física designada per l'administrador únic d'FGC Rail SA, persona física designada per l'administrador únic d'FGC Mobilitat SA, persona física designada per l'entitat que ocupa la Presidència del Consell d'Administració d'Actius de Muntanya SA. Patró de la Fundació Joia. Membre del Consell d'Administració de: Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, Tramvia metropolità SA, Tramvia metropolità del Besòs SA, Autoritat del Transport Metropolità, Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, CIMALSA, Patronat de la Vall de Núria, Fundació IDEC. 
Perfil laboral o professional: https://www.fgc.cat/wp-content/uploads/2022/12/FGC_Perfil-i-trajectoria-professional_Antoni-Segarra.pdf
Telèfon i canal electrònic de contacte:

93.366.30.00

[email protected]

Retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/alts-carrecs-i-directius/

Retribucions variables: màxim previst en relació amb l'exercici en curs

La retribució variable màxima prevista en relació amb l'exercici en curs és del 15% de la retribució fixa.

Retribucions variables: imports efectivament percebuts (un cop tancat l'exercici)

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/alts-carrecs-i-directius/

Per a més informació, podeu consultar el següent Enllaç.

Enllaç

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/alts-carrecs-i-directius/index.html

Data d'actualització
25 de d’abril de 2023
Normativa
  • Article 9.1.f) LTAIPBG
  • Article 11.1 b) LTAIPBG
  • Article 28 Decret 8/21
  • Article 31 Decret 8/21
  • Decret Legislatiu 1/1997
Freqüència d'actualització
Continua

Compartir