Mesures relacionades amb la gestió del personal d’FGC

“Per veure totes les mesures que s’han pres a FGC per a la gestió del seu personal podeu dirigir-vos als apartats de la “Memòria d’accions Coronavirus SARS-CoV-2” següents: