Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Generalitat de Catalunya.

Portal de transparència d'FGC i les seves societats participades

Organització i estructura interna de l'entitat

En aquest apartat trobareu l’organigrama de les àrees competencials de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

organigrama.jpg

FGC Operadora: 

És l’àrea que té la responsabilitat de prestar el servei al client, proporcionant-li el transport, l’atenció i la informació necessaris per a que el servei pel qual ens paga es realitzi en condicions òptimes. 

La seva responsabilitat principal és assegurar la prestació del servei assegurant en cada cas el millor servei que espera rebre el client d’acord amb els principis de la nostra missió: seguretat, regularitat i confort. 

FGC Turisme:

FGC Turisme, té al seu càrrec les explotacions de: La Molina, Vall de Núria, Espot Esquí, Port Ainè, Vallter (a través de Vallter SA), Boí Taüll (a través d'Actius de Muntanya SA), el Parc Astronòmic del Montsec, el Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat, el Cremallera i Funiculars de Montserrat, les activitats turístiques a la línia Lleida – La Pobla de Segur ( Tren dels Llacs ), tren de l’Ensenyament, l’explotació turística del Funicular de Gelida, l’explotació comercial dels trens històrics d’FGC, la gestió de l’espai Provença i del local comercial del carrer Pelai.

Desenvolupament de nous negocis, Internacional i Innovació: 

La responsabilitat de l'àrea és la de liderar, impulsar i ser interlocutora amb les entitats en els grans projectes d’expansió de l’empresa com ara l’R-Aeroport, Rodalies Manresa-Lleida, Rodalies Catalunya i d’altres.

També haurà de fer la coordinació de la innovació de l’empresa i la consultoria internacional.

Xarxa Ferroviària i Projectes:

L’àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes gestiona tots els projectes d’infraestructura, superestructura i edificació en les diferents fases d’elaboració, així com totes les tasques de manteniment preventiu, correctiu i predictiu de les instal·lacions fixes. Aquestes activitats es gestionen tant amb personal propi com a través d’empreses externes. Així mateix de forma transversal es responsabilitza de coordinar els projectes i les activitats de manteniment de l’àrea d'FGC Turisme.

Xarxa ferroviària s’estructura en vuit unitats organitzatives especialitzades i dues àrees de suport: l’oficina tècnica i administrativa i la inspecció ferroviària.

Material Mòbil: 

La responsabilitat de l’àrea és l’administració global de les infraestructures, entenent aquesta com la gestió del conjunt de processos adreçats a assegurar l’adequat manteniment de la infraestructura, l'aprovació dels projectes bàsics i constructius que l’afectin, la inspecció ferroviària, l’explotació comercial dels béns adscrits, i la definició del catàleg de serveis i estàndards.

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions:

L'àrea de Tecnologies de la informació i les comunicacions té com a principals responsabilitats dissenyar, implantar, mantenir i explotar els sistemes d’informació d’FGC, en coherència amb les estratègies generals de l’ empresa i d’acord amb les tendències tecnològiques del mercat.

El seus objectius són millorar contínuament l’eficiència dels processos empresarials dirigint-los cap a l’excel·lència operativa i garantir la continuïtat del suport informàtic a aquests processos.

Economicofinancera:

L'àrea Economicofinancera té com a principals responsabilitats:

 • Donar una imatge fidel de l’estat econòmic i financer d’FGC
 • Gestionar els pressupostos que permetin minimitzar els costos totals i optimitzar la gestió
 • Garantir el finançament per al desenvolupament de les activitats que se’n deriven dels plans d’empresa

Organització i Persones:

Organització i Persones és l’àrea que impulsa i dóna suport a les activitats empresarials en tots aquells aspectes relacionats amb el personal, sobretot a través del desenvolupament de les persones i de les relacions laborals. Vetlla i impulsa accions en els àmbits de la prevenció i de la responsabilitat social, i representa FGC davant les institucions en el seu àmbit jurídiclaboral.

Planificació estratègica i prospectiva:

L’àrea de Planificació estratègica i Prospectiva respon a la necessitat d’articular una planificació i seguiment de l’activitat empresarial d’FGC així com per establir fites alineades amb els objectius de l’organització.

Assessoria Jurídica:

L’àrea d’Assessoria Jurídica té com a principals responsabilitats:

 • Assegurar el compliment normatiu d’FGC L’assessorament en dret en les diferents branques del dret.
 • La tramitació d’expedients de reclamacions patrimonials.
 • La defensa jurídica d’FGC davant els ordres jurisdiccionals civil, penal i mercantil.
 • Qualsevol altre assumpte per a la resolució del qual les disposicions vigents exigeixin un informe jurídic llevat de matèria de contractació pública

Per veure el detall de l’estructura orgànica de cadascuna de les àrees, cal clicar els següents enllaços:

Data d'actualització
12 de de desembre de 2023
Normativa
 • Article 9.1 a) LTAIPBG
 • Article 9.1 b) LTAIPBG
 • Article 9.1.c) LTAIPBG
 • Article 16 Decret 8/21
 • Article 17 Decret 8/21
Freqüència d'actualització
Continua

Compartir